Szczelne wanny torowe

Szczelne wanny torowe sytemu GTW wykorzystuje się najczęściej do budowy torów przeznaczonych do przeładunku cieczy i wszelkiego rodzaju materiałów niebezpiecznych z i do wagonów np. cystern, kontenerów, głównie na bocznicach kolejowych zakładów chemicznych i paliwowych, w magazynach paliw, portach, terminalach kontenerowych etc.


System GTW doskonale sprawdza się także przy budowie ekologicznych stacji tankowania pojazdów szynowych np.: lokomotyw spalinowych, szynobusów, drezyn, pojazdów dwudrożnych, pojazdów specjalnych, etc.


Zabezpieczenie przed przedostawaniem się do środowiska cieczy z procesu mycia zewnętrznego pojazdów szynowych, umożliwia wykorzystanie prefabrykatów systemu GTW do budowy szczelnej, zintegrowanej nawierzchni szynowej (kolejowej, tramwajowej, metra), spełniającej rygorystyczne wymagania pod względem ochrony środowiska i wód gruntowych w takich punktach jak:

  • stanowiska do przeładunku materiałów niebezpiecznych – głównie w postaci cieczy
  • automatyczne myjnie pojazdów szynowych (lokomotywy, wagony, tramwaje, etc.)
  • ręczne (lokalne) punkty mycia zewnętrznego pojazdów szynowych
  • stanowiska do odfekalniania (opróżniania toalet o obiegu zamkniętym)
  • stanowiska do mycia elementów zabrudzonych substancjami ropopochodnymi zagrażającymi środowisku w warsztatach utrzymaniowych
  • stanowiska dekontaminacji na granicach i punktach sanitarnych


System szczelnych wanien torowych GTW spełnia wszystkie wymagania jako nawierzchnia szczelna przeznaczona do budowy stanowisk postojowych do odstawiania uszkodzonych wagonów przewożących towary niebezpieczne zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne (Dz.U. 2012 poz. 462) oraz Instrukcji o postępowaniu przy przewozie koleją towarów niebezpiecznych Ir-16 wydaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe.

B+F Beton- und Fertigteilgesellschaft mbH Lauchhammer
kwalifikowany dostawca Q1 dla DB