Політика конфіденційності

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Адміністратором персональних даних, зібраних за допомогою вебсайтуbfl-gmbh.pl є B + F Beton- und Fertigteilgesellschaft mbH Lauchhammer, адреса місцезнаходження: Bockwitzer Straße 85, DE 01979 Lauchhammer, Німеччина, NIP: DE 812 177 541, адреса електронної пошти: marketing@bfl-gmbh.pl, тел. +48 666 900 733, іменований/а далі «Адміністратор».
  2. Персональні дані, що збираються Адміністратором за допомогою вебсайту, обробляються відповідно до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р. про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних і про вільне переміщення таких даних, а також про скасування директиви 95/46/WE (загальне розпорядження про захист даних), іменований далі GDPR і закону про захист персональних даних від 10 травня 2018 р.
 2. ВИД ОБРОБЛЮВАНИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, МЕТА І ОБСЯГ ЗБОРУ ДАНИХ

  1. МЕТА ОБРОБКИ ТА ПРАВОВІ ПІДСТАВИ. Адміністратор обробляє персональні дані через вебсайт bfl-gmbh.pl у випадку:
   1. використання користувачем контактної форми. Персональні дані обробляються на підставі ст. 6, п. 1 літ. f) GDPR як законно виправданий інтерес Адміністратора.
  2. ВИД ОБРОБЛЮВАНИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. Адміністратор обробляє наступні категорії персональних даних користувача:
   1. Ім'я і прізвище,
   2. Адреса електронної пошти,
   3. Номер телефону,
   4. NIP
  3. СТРОК ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. Персональні дані користувачів зберігаються Адміністратором:
   1. у випадку, якщо підставою для обробки даних є виконання договору, так довго, як це необхідного для виконання договору, а в подальшому - протягом строку, що відповідає строку позовної давності. Якщо конкретне положення не передбачає інше, строк позовної давності становить шість років, а для позовів про періодичні виплати і позовів, пов'язаних з веденням підприємницької діяльності - три роки.
   2. у випадку, коли підставою обробки даних є згода, до тих пір, поки ця згода не буде відкликана, а після відкликання згоди - протягом строку, що відповідає строку позовної давності для позовів, які може висунути Адміністратор і які можуть бути висунуті проти нього. Якщо спеціальним положенням не передбачено інше, строк позовної давності становить шість років, а для позовів про періодичні виплати та позовів, пов'язаних з веденням підприємницької діяльності - три роки.
  4. Під час користування вебсайтом може здійснюватися збір додаткової інформації, зокрема: IP-адреса, присвоєна комп'ютеру користувача або зовнішня IP-адреса Інтернет-провайдера, доменне ім'я, вид браузера, час доступу, тип операційної системи.
  5. Від користувачів також можуть збиратися навігаційні дані, включаючи інформацію про посилання і відсилання, на які вони вирішують клацнути, або інші дії, вжиті на вебсайті. Правовою підставою для такого виду діяльності є законний інтерес Адміністратора (ст. 6, п. 1 літ. f GDPR), який полягає у спрощенні користування послугами, що надаються в електронному вигляді і покращенні функціональності таких послуг.
  6. Надання персональних даних користувачем є добровільним.
  7. Персональні дані також будуть оброблятися автоматизованим способом у формі профілювання, за умови, що користувач надасть на це згоду на підставі ст. 6, п. 1 літ. a) GDPR. Наслідком профілювання буде призначення даній особі профілю з метою прийняття стосовно неї рішень або аналізу чи прогнозування її преференцій, поведінки і поглядів.
  8. Адміністратор докладає особливих зусиль для захисту інтересів осіб, яких стосуються дані, а зокрема гарантує, що дані, які він збирає:
   1. обробляються відповідно до закону,
   2. збираються для визначених законних цілей і не підлягають подальшій обробці несумісній з цими цілями,
   3. фактично правильні і адекватні по відношенню до цілей, для яких вони обробляються і зберігаються у формі, що дозволяє ідентифікувати осіб, яких вони стосуються, не довше, ніж це є необхідним для досягнення мети обробки.
 3. НАДАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

  1. Персональні дані користувачів передаються постачальникам послуг, якими користується Адміністратор при веденні вебсайту. Постачальники послуг, яким передаються персональні дані, залежно від договірних домовленостей і обставин або підпорядковуються вказівкам Адміністратора щодо цілей і способів обробки таких даних (обробники), або самостійно визначають цілі і способи їх обробки (адміністратори).
  2. Персональні дані користувачів зберігаються виключно на теренах Європейського економічного простору (ЄЕП).
 4. ПРАВО НА КОНТРОЛЬ, ДОСТУП ДО ЗМІСТУ ВЛАСНИХ ДАНИХ ТА ЇХ ВИПРАВЛЕННЯ

  1. Особа, якій належать дані, має право на доступ до змісту своїх персональних даних і право на їх виправлення, видалення, обмеження обробки, право на передачу даних, право на внесення заперечень, право на відкликання згоди в будь-який час без впливу на законність обробки, яка здійснювалася на підставі згоди до її відкликання.
  2. Правові підстави подання запиту користувача:
   1. Доступ до даних – ст. 15 GDPR
   2. Виправлення даних – ст. 16 GDPR.
   3. Видалення даних (так зване право на забуття) – ст. 17 GDPR.
   4. Обмеження обробки – ст. 18 GDPR.
   5. Передача даних – ст. 20 GDPR.
   6. Заперечення – ст. 21 GDPR
   7. Відкликання згоди – ст. 7 п. 3 GDPR.
  3. З метою реалізації прав, зазначених у п. 2, можна надіслати відповідне електронне повідомлення на адресу: centrala@bfl-gmbh.pl.
  4. У разі виникнення у користувача повноважень, що випливають з вищезазначених прав, Адміністратор невідкладно виконує запит або відмовляється виконувати його, але не пізніше ніж протягом одного місяця з дня його одержання. Однак, якщо - внаслідок складного характеру запиту або кількості запитів - Адміністратор не зможе виконати запит протягом одного місяця, він виконає його протягом наступних двох місяців, заздалегідь повідомивши користувача протягом одного місяця з дня отримання запиту - про передбачуване продовження строку і його причини.
  5. Якщо буде виявлено, що обробка персональних даних здійснюється з порушенням положень GDPR, особа, чиї дані обробляються, має право подати скаргу Голові управління з питань захисту персональних даних.
 5. ФАЙЛИ «COOKIES»

  1. Сайт Адміністратора використовує файли «cookies».
  2. Встановлення файлів «cookies» необхідне для належного надання послуг на вебсайті. Файли «cookies» містять інформацію, необхідну для належного функціонування вебсайту, а також надають можливість складання загальної статистики відвідувань вебсайту.
  3. В рамках вебсайту використовуються наступні види файлів «cookies»: сесійні та постійні
   1. «Cookies» «сесійні» є тимчасовими файлами, які зберігаються на кінцевому обладнанні користувача до моменту виходу користувача з системи (залишення вебсайту).
   2. «Постійні» файли «cookies» зберігаються на кінцевому обладнанні користувача протягом часу, зазначеного в параметрах файлів «cookies» або до моменту їх видалення користувачем.
  4. Адміністратор використовує власні файли cookies для кращого вивчення способу взаємодії користувача з контентом вебсайту. Файли збирають інформацію про спосіб використання вебсайту користувачем, тип вебсайту, з якого користувач був перенаправлений, а також про кількість відвідувань і тривалість перебування користувача на вебсайті. Ця інформація не реєструє конкретні персональні дані користувача, але використовується для складання статистики використання вебсайту.
  5. Користувач має право прийняти рішення про доступ файлів «cookies» до свого комп'ютера, попередньо вибравши їх у вікні свого браузера.  Детальна інформація про можливість і способи обслуговування файлів «cookies» доступна в налаштуваннях програмного забезпечення (браузера).
 6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Адміністратор застосовує технічні та організаційні засоби, які забезпечують захист оброблюваних персональних даних відповідно до ризиків і категорій даних, які підлягають захисту, а, зокрема, забезпечує захист даних від їх розкриття неуповноваженим особам, вилученням неуповноваженою особою, обробкою з порушенням чинного законодавства, а також зміною, втратою, пошкодженням або знищенням.
  2. Адміністратор застосовує відповідні технічні засоби, що запобігають отриманню і модифікації сторонніми особами персональних даних, надісланих в електронному вигляді.
  3. У питаннях, не врегульованих цією Політикою конфіденційності, відповідно застосовуються положення GDPR та інші відповідні положення польського законодавства.
B+F Beton- und Fertigteilgesellschaft mbH Lauchhammer
kwalifikowany dostawca Q1 dla DB