Регламент сайту

 1. Загальні положення
 2. Визначення
 3. Види і обсяг електронних послуг
 4. Умови надання і укладення договорів про надання електронних послуг
 5. Умови розірвання договорів про надання електронних послуг
 6. Процедура розгляду скарг
 7. Інтелектуальна власність
 8. Прикінцеві положення
 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Вебсайт bfl-gmbh.pl функціонує на основі принципів, викладених у цьому Регламенті.
  2. Регламент встановлює види та обсяг послуг, що надаються Вебсайтом bfl-gmbh.pl, принципи надання цих послуг, умови укладення і розірвання договорів про надання послуг електронним шляхом, а також порядок подання скарг.
  3. Кожен Отримувач послуг після вживання заходів, спрямованих на використання Електронними послугами Вебсайту bfl-gmbh.pl, зобов'язаний дотримуватися положень цього Регламенту.
  4. У питаннях, не врегульованих цим Регламентом, застосовуються положення
   1. Закону про надання послуг електронним шляхом від 18 липня 2002 р. (Законодавчий вісник, № 144, поз. 1204 зі зм.),
   2. Закону про права споживачів від 30 травня 2014 року. (Законодавчий вісник, 2014, поз. 827),
   3. Закону Цивільний кодекс від 23 квітня 1964 р. (Законодавчий вісник, № 16, поз. 93 зі зм.) та інші відповідні положення польського законодавства.
 2. ВИЗНАЧЕННЯ
  1. КОНТАКТНА ФОРМА – форма, доступна на Вебсайті bfl-gmbh.pl, що дозволяє Отримувачу послуг безпосередньо зв'язатися з Постачальником послуг.
  2. РЕГЛАМЕНТ - цей регламент Вебсайту.
  3. ПОСТАЧАЛЬНИК ПОСЛУГ – B + F Beton- und Fertigteilgesellschaft mbH Lauchhammer, адреса місцезнаходження: Bockwitzer Straße 85, DE 01979 Lauchhammer, Німеччина, NIP: DE 812 177 541, адреса електронної пошти: marketing@bfl-gmbh.pl, тел. +48 666 900 733.
  4. ОТРИМУВАЧ ПОСЛУГ – фізична особа, юридична особа або організаційний підрозділ без статусу юридичної особи, якому законом надано правоздатність, що користується Електронною послугою.
  5. ЕЛЕКТРОННА ПОСЛУГА - послуга, що надається в електронному вигляді Постачальником послуг Отримувачу послуг за допомогою Вебсайту.
 3. ВИД ТА ОБСЯГ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ
  1. Постачальник послуг забезпечує за допомогою Вебсайту користування Електронними послугами, такими як:
   1. використання Контактної форми,
  2. Надання Електронних послуг Отримувачам послуг відбувається на умовах, викладених в Регламенті.
 4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ І УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ ПРО НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ
  1. Надання Електронних послуг, визначених у розділі ІІІ, п. 1 Регламенту, Постачальником послуг є безоплатним.
  2. Строк, на який укладається договір:
   1. договір про надання Електронної послуги, що полягає у можливості надсилання повідомлення за допомогою Контактної форми, укладається на визначений строк і припиняє свою дію з моменту надсилання повідомлення або припинення його надсилання Отримувачем Послуги.
  3. Технічні вимоги необхідні для взаємодії з телеінформаційною системою, якою користується Постачальник послуг:
   1. комп'ютер з доступом до мережі Інтернет,
   2. доступ до електронної пошти,
   3. веббраузер,
   4. увімкнення у браузері файлів Cookies і Javascript.
  4. Отримувач послуги зобов'язаний використовувати Вебсайт у спосіб, що узгоджується із законодавством і моральними засадами, з урахуванням поваги до особистих прав і прав інтелектуальної власності третіх осіб.
  5. Отримувач послуги зобов'язаний вносити дані, що відповідають дійсності.
  6. Отримувачу послуг забороняється надавати інформацію протиправного змісту.
 5. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СКАРГ
  1. Скарги, пов'язані з наданням Електронних послуг Постачальником послуг:
   1. Скарги, пов'язані з наданням Електронних послуг за допомогою Вебсайту, Отримувач послуги може подати за допомогою електронної пошти на адресу: marketing@bfl-gmbh.pl
   2. У вищезазначеному електронному повідомленні необхідно надати якомога більше інформації і обставин, що стосуються предмета скарги, зокрема, вид і дату виникнення порушення, а також контактні дані. Надана інформація значно полегшить і прискорить розгляд скарги Постачальником послуг.
   3. Розгляд скарги Постачальником послуг відбувається невідкладно, не пізніше ніж в 14 денний термін.
   4. Відповідь Постачальника послуг на скаргу надсилається на адресу електронної пошти Отримувача послуги, зазначену в поданій скарзі, або іншим способом, подану Отримувачем послуги.
 6. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
  1. Весь контент, розміщений на вебсайті за адресою bfl-gmbh.pl охороняється авторським правом і є власністю bfl-gmbh.pl Отримувач послуг несе повну відповідальність за шкоду, заподіяну Постачальнику послуг, яка виникла в результаті використання будь-якого контенту, розміщеного на вебсайті bfl-gmbh.pl, без згоди Постачальника послуг.
  2. Будь-яке використання будь-якою особою без прямої письмової згоди Постачальника послуг будь-якого з елементів, що складають зміст і наповнення вебсайту bfl-gmbh.pl є порушенням авторських прав Постачальника послуг і тягне за собою цивільну та кримінальну відповідальність.
 7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Договори, укладені за допомогою Вебсайту, укладаються відповідно до польського законодавства.
  2. У випадку, якщо будь-яка частина Регламенту суперечить чинному законодавству, замість оспорюваного положення Регламенту застосовуються відповідні положення польського законодавства.
B+F Beton- und Fertigteilgesellschaft mbH Lauchhammer
kwalifikowany dostawca Q1 dla DB